BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - 202100106 - Petrus De Visser - Liersebaan 164

 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 

Omgevingsloket nummer : OMV_2021070623

Gemeentelijk dossiernummer:  2021106

Aanvrager:   Petrus De Visser

Ligging van het project:   Liersebaan 164, 2240

Kadastrale gegevens:  afdeling 5, sectie A, perceelnummer 177P3

Voorwerp van de aanvraag: Het bouwen van een toonzaal met woning

 

Het openbaar onderzoek loopt van 9 juli 2021 tot en met 7 augustus 2021.

 

Hoe een dossier inkijken?

Het dossier kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek geraadpleegd worden op het publiek loket. In het zoekveld kan je zoeken op adres, op het OMV-nummer of op gemeente. Wanneer je op het informatie-tekentje klikt kan je de details van een dossier inkijken. Gelieve er rekening mee te houden dat dossierstukken die auteursrechtelijk beschermd zijn niet op het omgevingsloket beschikbaar zijn.

 

Het volledige dossier kan digitaal worden ingekeken op het gemeentehuis (benedenverdieping), dienst ruimtelijke ordening, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven.

 

Gelieve steeds voorafgaand een afspraak te maken met de dienst ruimtelijke ordening via ro@zandhoven.be of op het nummer 03 410 16 32. Er wordt een half uur per bezoek ingepland.

 

Hoe een bezwaarschrift indienen?

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen bij voorkeur digitaal via het publiek loket worden ingediend. In het zoekveld kan je zoeken op adres, op het OMV-nummer of op gemeente. Wanneer je op het informatie-tekentje klikt kan je de details van een dossier inkijken. Op deze pagina kan je een nieuw bezwaarschrift toevoegen tot en met 7 augustus 2021.

 

Een bezwaarschrift kan ook per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Liersebaan 12, 2440 Zandhoven tot en met 7 augustus 2021.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

Bijlagen ter inzage


;