BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - 202100241 - Steve Verhelst en VERHELST VASTGOED BVBA - Ringlaan 47, 49, 51 en 53

 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 

Omgevingsloket nummer : OMV_2021166456

Gemeentelijk dossiernummer:  2021241

Aanvrager:   Steve Verhelst en VERHELST VASTGOED BVBA

Ligging van het project:   Ringlaan 47, 2240, 49, 2240, 51, 2240 en 53, 2240

Kadastrale gegevens:  afdeling 1, sectie C, perceelnummers245W3, 245C4, 245V3 en 245E4

Voorwerp van de aanvraag: het slopen van alle constructies, het vellen van 17 bomen, het plaatsen van een fietsenberging, het bouwen van twee meergezinswoningen bestaande uit 20 wooneenheden met 1 kantoor en ondergrondse parkeerplaatsen

 

Het openbaar onderzoek loopt van 31 december 2021 tot en met 29 januari 2022.

 

Hoe een dossier inkijken?

Het dossier kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek geraadpleegd worden op het publiek loket. In het zoekveld kan je zoeken op adres, op het OMV-nummer of op gemeente. Wanneer je op het informatie-tekentje klikt kan je de details van een dossier inkijken. Gelieve er rekening mee te houden dat dossierstukken die auteursrechtelijk beschermd zijn niet op het omgevingsloket beschikbaar zijn.

 

Het volledige dossier kan digitaal worden ingekeken op het gemeentehuis (benedenverdieping), dienst ruimtelijke ordening, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven.

 

Gelieve steeds voorafgaand een afspraak te maken met de dienst ruimtelijke ordening via ro@zandhoven.be of op het nummer 03 410 16 32. Er wordt een half uur per bezoek ingepland.

 

Hoe een bezwaarschrift indienen?

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen bij voorkeur digitaal via het publiek loket worden ingediend. In het zoekveld kan je zoeken op adres, op het OMV-nummer of op gemeente. Wanneer je op het informatie-tekentje klikt kan je de details van een dossier inkijken. Op deze pagina kan je een nieuw bezwaarschrift toevoegen tot en met 29 januari 2022.

 

Een bezwaarschrift kan ook per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Liersebaan 12, 2440 Zandhoven tot en met 29 januari 2022.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.


;