Bekendmaking beslissing - 202100143 - STAL HARRIE THEEUWES NV - Vierselbaan 111

Omgevingsloket nummer : OMV_2021047078

Gemeentelijk dossiernummer:  2021143

Aanvrager:   STAL HARRIE THEEUWES NV

Ligging van het project:   Vierselbaan 111, 2240, , 2240 en , 2240

Kadastrale gegevens:  afdeling 1, sectie C, perceelnummers522, 525C, 531M, 531L, 534, 535C, afdeling 4, sectie A, perceelnummers21, 24, 25A, 26, 27 en 28/2

Voorwerp van de aanvraag: Het verbouwen van de bedrijfswoning, het herbouwen en wijzigen van functie van de schuur tot kantoor, het bouwen van een nieuwe landbouwloods met aansluitend een mestvaalt, het bouwen van een nieuwe paardenstal voor fokpaarden, omvorming passerelle tot groom- en ontvangstruimte, het aanleggen van een eb-vloed dressuurpiste, het vellen en het planten van bomen, het heropbouwen van een nieuwe hengstenstal, het aanleggen van verhardingen, het slopen van de verouderde stallen met het behoud van de groomswoning en het bouwen van een paardenzwembad met KI-ruimte, smidse en voelboxen.

 

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 december 2021 de omgevingsvergunning verleend.

 

Hoe een dossier inkijken?

Op het publiek loket kan je bepaalde stukken van het dossier inkijken.

In het zoekveld kan je zoeken op adres, op het OMV-nummer of op gemeente. Wanneer je op het informatie-tekentje klikt kan je de details van een dossier inkijken. Gelieve er rekening mee te houden dat dossierstukken die auteursrechtelijk beschermd zijn niet op het omgevingsloket beschikbaar zijn.

 

De volledige beslissing ligt eveneens van  tot en met . Het volledige dossier kan digitaal worden ingekeken op het gemeentehuis (benedenverdieping), dienst ruimtelijke ordening, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven.

 

Gelieve steeds voorafgaand een afspraak te maken met de dienst ruimtelijke ordening via ro@zandhoven.be of op het nummer 03 410 16 32. Er wordt een half uur per bezoek ingepland.

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt van of belanghebbend bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

 

Volg hierbij de aanwijzingen zoals bepaald op het omgevingsloket Vlaanderen  nauwgezet op.


;