Bekendmaking aktename - 202100199 - Nick Hofmans Bouwprojecten BVBA BVBA - Dorp 25

Omgevingsloket nummer : OMV_2021132592

Gemeentelijk dossiernummer:  2021199

Aanvrager:   Nick Hofmans Bouwprojecten BVBA BVBA

Ligging van het project:   Dorp 25, 2242

Kadastrale gegevens:  afdeling 2, sectie C, perceelnummer 167F

Voorwerp van de aanvraag: Dossier aangemaakt via het digitaal loket, gelieve een onderwerp in te vullen...

 

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 augustus 2021 akte genomen.

 

Hoe een dossier inkijken?

Op het publiek loket kan je bepaalde stukken van het dossier inkijken.

In het zoekveld kan je zoeken op adres, op het OMV-nummer of op gemeente. Wanneer je op het informatie-tekentje klikt kan je de details van een dossier inkijken. Gelieve er rekening mee te houden dat dossierstukken die auteursrechtelijk beschermd zijn niet op het omgevingsloket beschikbaar zijn.

 

De volledige akte ligt eveneens van 10 september 2021 tot en met 9 oktober 2021. Het volledige dossier kan digitaal worden ingekeken op het gemeentehuis (benedenverdieping), dienst ruimtelijke ordening, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven.

 

Gelieve steeds voorafgaand een afspraak te maken met de dienst ruimtelijke ordening via ro@zandhoven.be of op het nummer 03 410 16 32. Er wordt een half uur per bezoek ingepland.

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt van of belanghebbend bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

 

Volg hierbij de aanwijzingen zoals bepaald op het omgevingsloket Vlaanderen  nauwgezet op.

Bijlagen ter inzage


;