Bekendmaking beslissing - 202172 - Caroline De  Bruyn, Peter De Bruyn en STUDIEBUREAU VERHAERT BV - Heidedreef 19

Omgevingsloket nummer : OMV_2021063539

Gemeentelijk dossiernummer:  202172

Aanvrager: Caroline De  Bruyn, Peter De Bruyn en STUDIEBUREAU VERHAERT BV

Ligging van het project:  Heidedreef 19

Kadastrale gegevens: afdeling 3 sectie B nr. 632P

Voorwerp van de aanvraag: Het bijstellen van een verkaveling: het verkavelen van drie loten voor open bebouwing naar vier loten voor open bebouwing

 

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 november 2021 de omgevingsvergunning verleend.

 

Hoe een dossier inkijken?

Op het publiek loket kan je bepaalde stukken van het dossier inkijken.

In het zoekveld kan je zoeken op adres, op het OMV-nummer of op gemeente. Wanneer je op het informatie-tekentje klikt kan je de details van een dossier inkijken. Gelieve er rekening mee te houden dat dossierstukken die auteursrechtelijk beschermd zijn niet op het omgevingsloket beschikbaar zijn.

 

De volledige beslissing ligt eveneens van 17 november 2021 tot en met 16 december 2021. Het volledige dossier kan digitaal worden ingekeken op het gemeentehuis (benedenverdieping), dienst ruimtelijke ordening, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven.

 

Gelieve steeds voorafgaand een afspraak te maken met de dienst ruimtelijke ordening via ro@zandhoven.be of op het nummer 03 410 16 32. Er wordt een half uur per bezoek ingepland.

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt van of belanghebbend bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

 

Volg hierbij de aanwijzingen zoals bepaald op het omgevingsloket Vlaanderennauwgezet op.


;